Om Thomas Erikson

Thomas Erikson är föreläsare och författare. Han arbetar uteslutande med att utveckla företag och organisationer utifrån ett ledarperspektiv och de senaste arton åren har han tränat närmare fyra tusen chefer och ledare till att bli bättre och effektivare ledare. Några av de verktyg han använder i sina program ser du på den här websidan, men han är även licensierad på ett antal övriga metoder som syftar till att stärka ledarskapet inom en organisation.

Thomas har skrivit två populärvetenskapliga böcker om kommunikation och mänskligt beteende; Omgiven av idioter som är en av Sveriges mest sålda fackböcker 2016-2017 med över 350.000 sålda exemplar endast i Sverige. Boken är såld på ytterligare 22 språk, bland till så skilda marknader som Brasilien, Tyskland, USA, Kina, Ryssland, Canada, Spanien, Taiwan, Polen, Finland och Danmark. Se lista över utgivarländer och -språk, listan uppdateras löpande.

Uppföljaren Omgiven av psykopater handlar om manipulation, och skrevs efter att Thomas funnit att vissa läsare av den första boken valt att missbruka kunskapen han ville förmedla. Omgiven av psykopater har sålts i 60 000 exemplar enbart i Sverige och är i nu läget även såld till bland annat Finland, Tyskland, Spanien och Brasilien men nya marknader tillkommer hela tiden. Se lista över utgivarländer- och språk.

Thomas är även en väldigt uppskattad föreläsare. Med sina böcker som bas föreläser han över hela Europa. Ett urval av hans uppdrag 2017 är Landstinget, Åklagarmyndigheten, KIA Motors, Coca Cola, Microsoft, TV4, Skatteverket, Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, Livsmedelsverket, Volvo, IKEA, Lunds Universitet m fl.

Vill du läsa mer om hans föreläsningar? Klicka här.

Thomas driver även en egen konsultrörelse som arbetar med beteendeförändringar inom företag och organisationer. Du kan läsa mer om hur Team Communication arbetar här.