Om Thomas Erikson

Thomas Erikson är beteendevetare, föreläsare och författare. Han arbetar uteslutande med att utveckla företag och organisationer utifrån ett ledarperspektiv och de senaste arton åren har han tränat närmare fyra tusen chefer och ledare till att bli bättre och effektivare ledare. Några av de verktyg han använder i sina program ser du på den här websidan, men han är även licensierad på ett antal övriga metoder som syftar till att stärka ledarskapet inom en organisation.

Thomas har skrivit två populärvetenskapliga böcker om kommunikation och mänskligt beteende; Omgiven av idioter som är en av Sveriges mest sålda fackböcker 2016-2017 med över 100.000 sålda exemplar endast i Sverige. Boken är bland annat såld till så skilda marknader som Brasilien, Tyskland, USA, Kina, Ryssland, Canada, Spanien, Taiwan, Polen, Finland och Danmark.

Uppföljaren Omgiven av psykopater handlar om manipulation, och skrevs efter att Thomas funnit att vissa läsare av den första boken valt att missbruka kunskapen han ville förmedla. Omgiven av psykopater är i nu läget såld till Finland, Tyskland, Spanien och Brasilien men nya marknader tillkommer hela tiden.

Thomas är även en väldigt uppskattad föreläsare. Med sina böcker som bas föreläser han över hela Europa. Ett urval av hans uppdrag 2017 är Landstinget, Åklagarmyndigheten, KIA Motors, Coca Cola, Microsoft, TV4, Skatteverket, Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, Livsmedelsverket, Volvo, IKEA, Lunds Universitet m fl.

Vill du läsa mer om hans föreläsningar? Klicka här.

Thomas driver även en egen konsultrörelse som arbetar med beteendeförändringar inom företag och organisationer. Du kan läsa mer om hur Team Communication arbetar här.