Om de olika verktygen

DISA-analysen – eller färgtestet

Systemet som beskrivs i Omgiven av idioter – hur man förstår de som inte går att förstå är DISA-modellen som finns över hela världen. D står för Dominans, I för Inspiration; S står för Stabilitet och för Analys. Ett annat uttryck är DISC-profil, men grunden är densamma.

Läs mer om färgtestet

Drivkraftsanalys

Om kommunikationsstilen visar hur en individ agerar, berättar drivkraftsanalysen om varför. Detta verktyg är effektivt eftersom det förklarar av vilken anledning en person kommer till sitt arbete varje morgon, dvs den enskilda individens motivationsfaktorer.

Läs mer om drivkraftsanalysen

Fungerande ledarskap

Låt oss vara ärliga. Utan fungerande chefer och ledare spelar det ingen roll hur vi organiserar oss eller hur mycket vi kompetensutvecklar våra medarbetare. Ledarskap är och förblir en av de viktigaste beståndsdelarna för att få vilken organisation som helst att fungera. En ledarskapsutbildning kan ge effektiva och användbara verktyg, men en ledarskapsutbildning kan inte skapa verkligt resultat utan en gemensam plattform. En utbildning räcker inte för att skapa skickliga chefer som vet hur man pekar ut målet och ser till att alla vet vart de ska. Det krävs mer.

Läs mer om fungerande ledarskap