DISA-analysen

 – eller färgtestet

Systemet som beskrivs i Omgiven av idioter – hur man förstår de som inte går att förstå är DISA-modellen som finns över hela världen.

D står för Dominans, I för Inspiration; S står för Stabilitet och för Analys. Ett annat uttryck är DISC-profil, men grunden är densamma.

Analysverktyget bygger på den välkände psykologen Carl G Jungs typologier och William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet. Metoden är utvecklad i USA, används över hela världen och går att genomföra på i nuläget 46 olika språk. Långt över 30 miljoner analyser baserade på Marstons karaktäriseringar har genomförts och det finns oerhörda mängder data som regelbundet analyseras och används för att förfina verktyget.

I Sverige har analysverktyget anpassats för svenska förhållanden av Institutet för Personlig Utveckling. Modellen har kompletterats med psykologen Lüchers psykologiska färger, vilket gör det betydligt lättare att både förstå och använda analysresultatet.

Hur går det till att göra en analys?

Analysen görs via en webblänk. Du får sortera 4 påståenden 24 gånger, och hela processen tar cirka 12–15 minuter att genomföra. Inom endast några ögonblick har du sedan en dokumentation på 25 sidor. Detta blir sedan en utmärkt grund för den personliga återkoppling som alltid ingår i analysen.

Exempel på innehåll i rapporten

  • Värde för organisationen
  • Råd för effektiv kommunikation
  • Idealiska arbetsförhållanden
  • Hur respektive profil ska kommunicera med andra
  • Nycklar till motivation
  • Råd till arbetsledningen
  • Områden som kan utvecklas
  • Personlig handlingsplan

 

Betrakta rapporten du får efter att ha gjort en analys som ett personligt dokument; tjugofem intressanta sidor bara om – dig!

Profilhjulet

Vill du veta hur just du kan genomföra en kommunikationsprofilanalys? Kontakta oss.