Vad bygger ett fungerande ledarskap?

Låt oss vara ärliga. Utan fungerande chefer och ledare spelar det ingen roll hur vi organiserar oss eller hur mycket vi kompetensutvecklar våra medarbetare. Ledarskap är och förblir en av de viktigaste beståndsdelarna för att få vilken organisation som helst att fungera. En ledarskapsutbildning kan ge effektiva och användbara verktyg, men en ledarskapsutbildning kan inte skapa verkligt resultat utan en gemensam plattform. En utbildning räcker inte för att skapa skickliga chefer som vet hur man pekar ut målet och ser till att alla vet vart de ska. Det krävs mer.

En ledarskapsutbildning behöver föregås av en seriös diskussion där man inom ledningsgruppen enas – på riktigt, inte bara läpparnas bekännelse – om vilken ambitionsnivå som ska gälla. Att sätta sina chefer i ett ledarskapsprogram kostar pengar, men pengarna är ändå det minsta problemet. Den verkliga kostnaden är den osynliga – den tid de tillbringar på annat håll än på sin arbetsplats. Eller med fel arbetsuppgifter. För vet du idag hur mycket dina ineffektiva chefer egentligen kostar dig?

Därför kan det vara klokt att tidigt fastställa ambitionsnivån. Vill vi investera för framtiden i en gedigen och långsiktig ledarskapsutveckling – eller behöver vi egentligen bara putsa till vissa kantigheter? Alla modeller och synsätt passar inte in i alla typer av organisationer. Vilka metoder som passar in beror helt och hållet på var organisationen befinner sig. Alltför dramatiska och nyskapande idéer fungerar inte överallt. Vissa vill kanske satsa på en mer beprövad metod. Det vi med säkerhet dock vet är att skickligaste är de som tränar mest. Och som vågar utmana sig själva till att ständigt förbättra sig och lyfta sitt ledarskap.

Slutsatsen blir att för att vara chef i framtiden kommer att kräva mod.

Har företagskulturen någon betydelse?

Alla har någonting att säga om företagskulturen. Om det inte är högt i tak så sitter den i väggarna. Och ibland är den rent av dålig. Det är lite som med vädret; alla pratar om det men ingen gör någonting åt det. Det händer att alla omkring och låtsas och håller masken.

En god företagskultur bidrar till både ökad produktivitet och trivsel men människor är olika och har i regel mycket skilda uppfattningar om vad som är viktigt. Dessa olikheter är i grunden en tillgång och skapar en fruktbar dynamik. Men olikheterna måste vara i samklang för att en företagskultur ska kunna skapas. Någon slags enighet om vart man ska och framförallt varför, är en förutsättning för effektivt samarbete. Låter det knepigt? Det ÄR knepigt. Men det finns lösningar på allt.

Om till exempel de grundläggande värdena stämmer med medarbetarnas och chefernas värderingar blir kulturen stark och kreativ. Därför behöver anställdas värderingar fås att samspela med vad företaget vill uppnå. Det betyder inte att ledning, chefer och medarbetare måste ha identiska värderingar. Det handlar inte om likformighet utan om samklang och just harmoni.

Att definiera den perfekta företagskulturen är knappast möjligt. Men ingen organisation blir långsiktigt framgångsrik om dess värdegrunder tvärt emot medarbetarnas.

Men som vi vet så rinner vatten alltid neråt. Så vi måste börja uppifrån.

Ledarskapskulturen, alltså

Om ledarskapskulturen till exempel är väldigt hierarkisk behöver vi finna ett utvecklingssätt som passar mer traditionella organisationstyper. Och de finns. Om ledarskapskulturen däremot är relativt ung behövs en mer grundläggande plattform. Och finns det ingen ledarskapskultur alls får man helt enkelt börja med att skaffa sig en. Det finns lösningar på allt.

Inom de flesta organisationer vill man ha moderna ledare. Men var är egentligen det? Omvärlden förändras och cheferna är tvungna att förändras med den. Helt nödvändigt och egentligen ganska naturligt. Vissa saker förändras dock aldrig. Det är till exempel ett faktum att medarbetare som förstår varför deras arbetsuppgifter ser ut som de gör, alltid kommer att vara mer motiverade. Så har det alltid varit. Frågan är bara vad vi gör av den insikten?

Finns det några enkla lösningar?

Så hur håller vi våra chefer och ledare uppdaterade? Hur ser vi till att de alltid har de rätta verktygen? Vi ser till att de själva håller sig ajour, och är tillräckligt flexibla. Vi kan inte byta ut allihop varje gång någonting förändras. Konjunkturen kan gå upp och ner; trender kan komma och gå. Ledarskaps-modeller och filosofier flammar upp och slocknar. Nya idéer om vad en modern ledare ska ägna sig åt väntar runt hörnet.

Kan vi bygga in tillräckligt med flexibilitet och nyfikenhet i våra ledare kommer de alltid att vara moderna.