Jag är ödmjuk inför att det kan uppstå kritik om man säljer så många böcker och når en så stor publik som jag gjort det senaste året. Däremot ställer jag inte upp på att det sprids osanningar av kritiker med tydliga egenintressen.

En mer utförlig intervju med mig för TT kan du läsa här och en radiointervju i P4 Extra kan du lyssna på här.

För dig som vill läsa mer om hur Disa metoden verkligen fungerar kan läsa mer här.

Sakfelen publicerade i Filterartikeln bemöter jag här.

Slutligen vill jag betona att åsikter varierar. Psykologer är mycket sällan överens. Forskare är än mer sällan överens. Psykologi är inte och kommer troligen aldrig att bli någon exakt vetenskap. Men ju mer vi lär oss av varandras små egenheter, desto lättare har vi att komma överens. Acceptera att vi är olika. Men värdera det inte. Alla behövs. Olika är bra!

Det är det jag brinner för och kommer fortsätta arbeta med många år framåt!

Thomas Erikson