Med anledning av kritik gällande DISC/DISA metoden

Av och till kommer kritik mot den modell, DISC/DISA som…


Saknade sidor i den tryckta versionen av Omgiven av dåliga chefer

Ett fel har smugit sig in i den tryckta versionen av…


Nu i handeln: Omgiven av dåliga chefer

I Omgiven av dåliga chefer får du lära dig att handskas…


Med anledning av publicering i magasinet Filter 17 juli 2018

Jag välkomnar både granskning och kritik, därför tackade…


Intervju i podcasten Utvik & Böcker

Idag publicerades intervju med mig i podcasten Utvik och…


Gruppdynamik och röd profil

Det kan ju verka som en motsägelse: ett team av röda…


Gruppdynamik och grön profil

Jag har ju hela tiden sagt att de gröna är inställda på…


Gruppdynamik och gul profil

Självfallet behöver även den gula gruppdynamiken…


Gruppdynamik och blå profil

Just nu jobbar jag på ett nytt projekt och då går jag…