Intervju i P4 Extra och TT

Jag är ödmjuk inför att det kan uppstå kritik om man…